Reģistrācijas forma mācību uzsākšanai Jelgavas novada Neklātienes vidusskolā
Lūdzu godprātīgi aizpildiet reģistrācijas datus formā!

Vārds
Uzvārds
Tautība
Personas kods-


Dzīvesvieta
Jelgava
Jelgavas novads
Cita pilsēta
Cits novads
Deklarētā dzīvesvieta
Faktiskā dzīvesvieta
Kontakttelefoni (vismaz 2 adresāti)
Telefona nummursAdresāts
Telefona nummursAdresāts
Telefona nummursAdresāts
Darba vieta, ieņemamais amats

Tālmācības metodes izvēles iemesls
Izglītības iestāde, no kuras izstājies vai iepriekšējās skolas nosaukums

Mācību pārtraukums (gados):

Apgūstamā svešvaloda:
Pirmā svešvaloda Angļu krievu Vācu
Pirmā svešvaloda Angļu krievu Vācu

Nodarbošanās
mācos vēl citur ( norādīt kur )
strādāju
nemācos citur un nestrādāju
audzinu bērnu
cits
No mācībām un darba brīvajā laikā:
nodarbojos ar sportu (miniet ar kādu (- iem))
apmeklēju pulciņu (-s) (miniet kādu (-s))
cits
Kur ieguvi informāciju par iespēju mācīties Jelgavas novada Neklātienes vidusskolā?
No draugiem
No vecākiem
No skolotājiem
No informācijas līdzekļiem
Avīze
Skolas mājas lapa
Buklets
cits
Kas pamudināja atsākt mācības?
nepieciešamība pēc vidējās izglītības atestāta
darba devēja prasības
vēlme mācīties
vecāku vēlēšanās
citi iemesli
Lūdzu, norādi, kuru vecuma grupu pārstāvi:
<16
16-18
18-20
16-18
20-25
25-30
>30